Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder R.C.A. Rasenberg, huisarts


R.C.A. Rasenberg, huisarts

Moergestelseweg 32H
5062 JW OISTERWIJK
Telefoon: 0135286712
Spoed: 0135286060
Fax: 0135230434

huisartsenpost: 0900-3322222

rasenberg.praktijkinfo.nl

E-mail: huisarts.rasenberg@home.nl


telefonische bereikbaarheid

De praktijk is geopend van 08.00-17.00 

 

Wij vragen u zoveel mogelijk 's morgens te bellen voor afspraken,uitslagen, telefonisch overleg, visiteaanvragen en recepten

Gelieve te bellen :

08.00-12.00

 • rond 11.00 heeft de dokter overleg met de doktersassistente is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar
 • 13.30-15.30 heeft de doktersassistente haar spreekuur en is de praktijk alleen voor dringende problemen bereikbaar
 • 15.30-17.00 kunt u de praktijk bellen voor vragen, uitslagen e.d.

Probeer te bellen tussen 08.00-12.00

 • bereidt uw vraag goed voor
 • houdt het gesprek kort en bondig
 • probeer uw hulpvraag goed te formuleren
 • probeer recepten via de website www.rasenberg.praktijkinfo.nl             te bestellen
 • realiseer u dat er meerdere mensen de praktijk proberen te bellen bellen

recepten

U kunt herhaalrecepten bestellen door

1. via deze website ( re boven op de startpagina ) herhaalrecepten; u kunt 24 uur per dag bestellen; medicatie ligt klaar de dag erna na 14.00

2.indien u  zich bij de apotheek de Voorste Stroom of Boots laat inschrijven ( ook binnen de Oisterwijk Kliniek) dan kunnen de huisarts en de apotheek uw chronische herhaalreceptuur regelen; u krijgt dan bericht dat uw medicijnen klaarliggen of bezorgd kunnen worden ; dit na goedkeuring door uw huisarts; 

3.briefje met recepten in de brievenbus

4.telefonisch bestellen kan ook (08.00-12.00)doch is een belasting voor de telefonische bereikbaarheid van de praktijk; gelieve zoveel mogelijk van de herhaalreceptenmodule via deze website of van de herhaalrec.module via de apotheek gebruik te maken.

PROBEER DE HERHAALRECEPTEN VIA DEZE WEBSITE www.rasenberg.praktijk.info

RECHTS BOVEN

doktersassistente

De doktersassistentes Nefure en Jodette en Ingrid zijn allemaal gediplomeerde goed opgeleide ervaren doktersassistentes.

Zij hebben beide al vele jaren ervaring en werken nauw samen met dkt Rasenberg.

De doktersassistentes zijn in de praktijk het eerste aanspreekpunt. Zij zullen u op verzoek van uw huisarts Dkt Rasenberg , altijd vragen naar uw klacht. Dit zal voor sommige patienten onwennig zijn en ongewenst.

 Zij doen dit om te kunnen beoordelen wat de beste oplossing is voor uw probleem; een bezoek op het spreekuur( vandaag -morgen) een visite, recept of een telefonisch advies. Ook de mate van spoed wordt zo bepaald.

Indien er iets is dat u perse niet wilt vertellen dan geeft u dat aan.

Indien er iets afgesproken wordt en de situatie verandert of verslechtert dan moet u altijd terugbellen.

De assistente doet dit uitvragen altijd in overleg met uw huisarts. Door deze manier van werken krijgt u de beste zorg op maat. De huisarts spreekt dagelijks alle problemen door met zijn assistente.

De doktersassistentes zijn geen secretaresses . Zij zijn goed medisch opgeleid dokterassistentes. U zult merken dat naarmate de communicatie tussen u en de doktersassistentes beter verloopt dit  de zorg voor u en uw herstel ten goede komt.

Mijn doktersassitentes zijn mijn steun en toeverlaat in dit mooie doch soms moeilijke beroep.

Ik hoop dat u daar vertrouwen in heeft.

Bij problemen kunt u dat altijd met hen of met mij bespreken; op de website ( homepage) re boven is een optie; ''klachten" ; zo kunt u mij opmerkingen, klachten ed  mailen.

Soms is het in een praktijk passen en meten door de drukte.  Wij zijn er allen om u te helpen en niet om drempels op te werpen.

Voelt u zich niet serieus genomen of is de oplossing niet naar tevredenheid , geeft u dit dan aan bij de assistente. Zij kan dan altijd even overleggen met de huisarts of naar een andere oplossing zoeken. Er zijn natuurlijk nog meer patienten dus niet altijd mogelijk op het door u gewenste tijdstip maar wij doen ons best .

hartelijk dank,

Roland Rasenberg, huisarts

 

doktersassistentespreekuur

Dagelijks heeft de  doktersassistente  haar  eigen spreekuur  13.30- 15.30  ;

gelieve een afspraak te maken om wachten te voorkomen

 • wondcontrole
 • hechtingen verwijderen
 • tape en bandagering
 • bloeddrukmeting
 • 24 uursbloeddrukmeting
 • ecg en longfunctieonderzoek
 • oortoilet( orenuitspuiten)
 • bloedsuikermeting
 • urinecontrole( s morgens voor 10 uur koel bewaarde ochtendurine
 • wratten aanstippen met vloeibaar stikstof
 • injecties
 • vaccinaties.

 

spreekuur

 •  Dkt Rasenberg heeft uitsluitend spreekuur op afspraak.
 • indien meerdere klachten heeft dient u dit aan de dokterassistente mede te delen
 • Voor langdurige gesprekken en kleine chirurgische ingrepen wordt extra tijd gereserveerd
 • Vaak wordt er in overleg met de huisarts door de doktersassistente een telefonisch advies gegeven , daarbij wordt direct iets afgesproken; Is er geen herstel of zelf verslechtering binnen een bepaald termijn dan moet patient op het spreekuur komen of soms wordt er dan een visite gereden.

praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner

In onze praktijk is Fatma Benli werkzaam als praktijkondersteunster. Omdat niet voor iedereen altijd duidelijk is wat een praktijkondersteunster doet en wat u van haar kunt verwachten, volgt hieronder enige uitleg.

De praktijkondersteuner is 2-3dagen per week in de praktijk werkzaam, via de assistente kunt u zelf een afspraak maken voor haar spreekuur, ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar haar spreekuur door de huisarts. Zij heeft een grote mate van zelfstandigheid maar er blijft ten alle tijden nauwe samenwerking en overleg met de huisarts.
Zij draagt, samen met de huisarts en de doktersassistentes, zorg voor de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg.

Wat doet een praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner neemt een deel van de medisch inhoudelijke taken van de huisarts over. Hierbij ligt de nadruk op patienten met een chronische aandoening en preventief onderzoek, en werkt volgens afspraken die vastgelegd zijn in protocollen.

Op het spreekuur kunt u o.a. terecht voor Diabetes Mellitus, astma/COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, stoppen met roken, voedings- en leeftstijladvies, preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten, ouderenzorg, Onder haar taken vallen hierbij periodieke controles, onderzoeken (zoals b.v longfunctieonderzoek, thuisbloeddrukmeting,  doppleronderzoek, geheugentest), voorlichting en educatie.

Dit betekent niet dat u uw eigen huisarts niet meer zult zien voor deze problemen, want er vindt nauwe samenwerking plaats en er blijft, zeker bij de chronische aandoeningen, ook regelmatige controle bij uw eigen huisarts noodzakelijk.

Verder wordt er achter de schermen ook aan protocollering gewerkt, het opzetten van (preventieve) onderzoeken, integreren van landelijke richtlijnen in de praktijk en transmurale samenwerking.

Via de assistente kunt u een afspraak maken; zo nodig kunt u ook een afspraak maken voor een visite aan huis. Ook wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u dit aan de assistente kenbaar maken, de praktijkondersteuner belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

Hopelijk geeft deze informatie u enig idee wat de praktijkondersteuner betekent voor u en voor de praktijk. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard met een van ons contact op nemen.

waarneming

 

Van 17.00-08.00 en tijdens avond-nacht-weekenddiensten en tijdens feestdagen;

Bij dringende problemen die niet kunnen  wachten  tot het spreekuur van de eigen huisarts kunt u terecht bij de ;

Centrale Huisartsenpost Tilburg

Lage Witsiebaan 2a Tilburg

www.huisartsenposttilburg.nl

0900-3322222

altijd eerst bellen

bij levensbedreigende zaken kunt u de "1"indrukken als u gebeld heeft of evt direct 112 bellen.

 

huisbezoek

Uw huisarts kan bij u op huisbezoek komen indien de situatie dat verlangt.

U kunt een visiteaanvraag bij de doktersassistente doen en deze legt dat dan voor aan uw huisarts.

 

bevolkingsonderzoek

Vrouwen tussen de 30-60 jaar krijgen iedere 5 jaar een oproep voor een uitstrijkje;

(voor info zie onder links op de homepage)

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de huisarts of de doktersassistente Jodette.