Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner

In onze praktijk is Fatma Benli werkzaam als praktijkondersteunster. Omdat niet voor iedereen altijd duidelijk is wat een praktijkondersteunster doet en wat u van haar kunt verwachten, volgt hieronder enige uitleg.

De praktijkondersteuner is 2-3dagen per week in de praktijk werkzaam, via de assistente kunt u zelf een afspraak maken voor haar spreekuur, ook kan het zijn dat u verwezen wordt naar haar spreekuur door de huisarts. Zij heeft een grote mate van zelfstandigheid maar er blijft ten alle tijden nauwe samenwerking en overleg met de huisarts.
Zij draagt, samen met de huisarts en de doktersassistentes, zorg voor de verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg.

Wat doet een praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner neemt een deel van de medisch inhoudelijke taken van de huisarts over. Hierbij ligt de nadruk op patienten met een chronische aandoening en preventief onderzoek, en werkt volgens afspraken die vastgelegd zijn in protocollen.

Op het spreekuur kunt u o.a. terecht voor Diabetes Mellitus, astma/COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, stoppen met roken, voedings- en leeftstijladvies, preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten, ouderenzorg, Onder haar taken vallen hierbij periodieke controles, onderzoeken (zoals b.v longfunctieonderzoek, thuisbloeddrukmeting,  doppleronderzoek, geheugentest), voorlichting en educatie.

Dit betekent niet dat u uw eigen huisarts niet meer zult zien voor deze problemen, want er vindt nauwe samenwerking plaats en er blijft, zeker bij de chronische aandoeningen, ook regelmatige controle bij uw eigen huisarts noodzakelijk.

Verder wordt er achter de schermen ook aan protocollering gewerkt, het opzetten van (preventieve) onderzoeken, integreren van landelijke richtlijnen in de praktijk en transmurale samenwerking.

Via de assistente kunt u een afspraak maken; zo nodig kunt u ook een afspraak maken voor een visite aan huis. Ook wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u dit aan de assistente kenbaar maken, de praktijkondersteuner belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

Hopelijk geeft deze informatie u enig idee wat de praktijkondersteuner betekent voor u en voor de praktijk. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard met een van ons contact op nemen.